paleontica-logo

 

Banjaard

Naam: Banjaard, Nederland
Status: Open
Kwetsbaarheid: Niet kwetsbaar

Het strandvak Onrustpolder op Noord-Beveland, ook wel bekend als De Banjaard, staat bekend als een goede vindplaats voor vroeg-Holocene en Pleistocene schelpen.

Net als bij het zuidwestelijker geleden strand van Domburg (zie vindplaats ‘Walcheren’), spoelt hier van nature onder ander materiaal aan dat uit de Oostgeul wordt geërodeerd en noordwaarts langs de kust wordt getransporteerd. Ook spoelt er materiaal aan dat uit de Zuidelijke Roompot, de lokaal meer dan 20 meter diepe geul direct ten noorden van Walcheren, wordt geërodeerd. 

In het najaar van 2008 zijn er echter ook zandsuppleties uitgevoerd, om de kustlijn te versterken. Het gebruikte zand was afkomstig van de winplaats Roompot Hompels, in de monding van de Oosterschelde, ongeveer 2 km van het Banjaardstrand vandaan. Het opgespoten zand bevatte vooral veel Holocene schelpen, maar ook Pleistocene en Pliocene schelpen . Ook zijn er botten en kiezen gevonden van Pleistocene zoogdieren, waaronder steppewisent, paard, oeros en wolharige neushoorn. 

toegevoegd door Johan Vellekoop

Vondsten

Veel (vroeg-) Holocene schelpen, maar ook Pleistocene en Pliocene schelpen. De meest voorkomende fossiele soort is Cerastoderma edule, waaronder de kenmerkende zeer grote vorm Cerastoderma edule forma major. Ook zijn er botten en kiezen gevonden van Pleistocene zoogdieren.

Er staan 53 foto's van fossielen van deze vindplaats in het Fossielen Fossielendatabase.
Zie hier de soortenlijst van Banjaard.

Route

Het Banjaardstand ligt ten noorden van de N57. Er is een grote betaalde parkeerplaats bij de strandovergang.

Literatuur over deze locatie

 • Raven, H., 2019: Het klein drijfhorentje Rissoa parva (da Costa, 1778) van het Banjaardstrand
  Afzettingen WTKG 40 (2), p. 50-53
  toegevoegd door: FossilDude

 • Moerdijk, P.W., et al., 2010: De fossiele schelpen van de Nederlandse kust
  NCB Naturalis, ISBN 978-90-5011-342-7
  toegevoegd door: FossilDude

 • Wetsteyn, B., 2008: Verslag van de WTKG/WG excursie naar de Onrustpolder op 1 november 2008
  Afzettingen 29 (4). 87-91
  toegevoegd door: FossilDude

Literatuur toevoegen

Foto's van deze locatie

In de buurt

Fossielenlocatie: Kleigroeves NW Vlaanderen
Fossielenlocatie: Walcheren
Fossielenlocatie: Brouwersdam

Feedback

Mist er iets op deze pagina? Of klopt er iets aan de tekst? Meld het ons.

Doneer

Wij zijn geheel afhankelijk van donaties. Daarom vragen wij onze gebruikers ons te helpen.

40.0%
Percentage van ons maanddoel gehaald deze maand

 Ik wil meer weten

Geo Kalender

Adv. GeoRockShop