paleontica-logo

 

Schelpenpaden

Naam: Schelpenpaden, Nederland
Status: Open
Kwetsbaarheid: Niet kwetsbaar

Niet echt een specifieke vindplaats, maar op schelpenpaden worden regelmatig fossielen gevonden. Ook bij opslagplaatsen van opgeviste schelpen worden wel eens fossielen gevonden.

Schelpen worden in Nederland opgevist op twee plekken:

  • In de waddenzee is veel schelpmateriaal beschikbaar. Een van de belangrijkste plekken waar schelpenmateriaal gewonnen wordt is de Vliestroom, tussen Vlieland en Terschelling. Er wordt al vanaf 1908 schelpenmateriaal uit de Vliestroom gewonnen. Uit deze geul worden kenmerkende blauwgrijze schelpen opgebaggerd. Aangezien dit materiaal vaak bedekt is met zeeklei, worden deze schelpen ook welk 'kleischelpen' genoemd. Dit schelpenmateriaal wordt in Harlingen aangeland en vrijwel overal in Nederland gebruikt voor de verharding van fiets- en wandelpaden. De fauna uit de Vliestroom wordt gedomineerd door Holocene Cerastoderma edule en Spisula-soorten. Opvallend zijn de vaak vrij grote exemplaren van Ostrea edulis en Buccinum undatum. In dit materiaal worden af en toe ook Eemien fossielen aangetroffen, waaronder Mactra corallina plistoneerlandica en Acanthocardia tuberculata
  • Verder werden er in het verleden ook in de Westerschelde schelpen opgebaggerd. Dit materiaal kan fossiele haaientanden uit het Neogeen en Paleogeen tijdperk, en zoogdierbotten uit het Pleistoceen (Kwartair) bevatten. Let bij het zoeken in schelpenpaden op de zwarte haaientanden, donkerbruine botten en gelig barnsteen.

Vondsten

Haaientanden, roggentanden, zoogdierbotten en soms een stukje barnsteen. Ook kun je er fossiele bivalven en gastropoden in aantreffen.

Er staan 20 foto's van fossielen van deze vindplaats in het Fossielen Fossielendatabase.
Zie hier de soortenlijst van Schelpenpaden.

Route

In Nederland wordt op veel plekken schelpen gebruikt voor verharding van voetpaden en fietspaden. In de duingebieden gebeurt dit veel, maar ook op vele andere plekken in Nederland.

Literatuur over deze locatie

    Er is nog geen literatuur voor deze locatie toegevoegd.
Literatuur toevoegen

Foto's van deze locatie

In de buurt

Fossielenlocatie: Waddeneilanden
Fossielenlocatie: De Slufter

Feedback

Mist er iets op deze pagina? Of klopt er iets aan de tekst? Meld het ons.

Doneer

Wij zijn geheel afhankelijk van donaties. Daarom vragen wij onze gebruikers ons te helpen.

12.0%
Percentage van ons maanddoel gehaald deze maand

 Ik wil meer weten

Geo Kalender

Adv. GeoRockShop