HOME Artikelen Ledenregels
Facebook Fossiel.net In English In het Nederlands

Mededeling


Bouw mee aan Fossiel.net!
Hoe kan ik helpen?

Doneren

Wij zijn geheel afhankelijk van donaties. Daarom vragen wij onze gebruikers ons te helpen.

Populairste Artikelen

GeorockhopLedenregels

De volgende huisregels zijn opgesteld om te kunnen garanderen dat deelname aan het forum op een goede manier kan verlopen, zodat het voor iedereen een zinvolle ervaring kan zijn. Forumleden worden dan ook verondersteld zich hieraan te houden. Bij het niet naleven van deze afspraken zal het forumlid hierop gewezen worden door de beheerders. Herhaaldelijk misbruik kan leiden tot het beperken, (tijdelijk) blokkeren of verwijderen van het profiel.

Deelname aan het forum houdt in dat je deze regels gelezen en begrepen hebt en ermee akkoord bent.

De voornaamste doelstelling van ons forum is een platform te bieden aan elke geïnteresseerde in fossielen, mineralen, geologie en aanverwante om vragen te stellen, kennis te delen en een sociaal netwerk op te bouwen.

Algemeen

1.1 De bedoeling is dat er alleen op het forum over geologie, fossielen, gesteenten, mineralen en aanverwante onderwerpen wordt gediscussieerd. Uitzondering hierop is het onderdeel “off-topic”, waar alles besproken kan worden dat niet onder de hoger genoemde categorieën valt, met inachtname van de overige algemeen geldende regels.

1.2 Deelname dient steeds op een hoffelijke en constructieve manier te gebeuren. Beledigend, grof of storend taalgebruik of inhoud wordt niet toegelaten.

1.3 Heb aandacht voor je schrijfstijl. Correct gebruik van de Nederlandse taal en van leestekens maken een bericht aangenamer om te lezen. Hou er rekening mee dat een dubbelzinnig woordgebruik tot misverstanden kan leiden, gebruik de voorziene smilies indien nodig.

1.4 Het forum bestaat uit een brede gemeenschap van jongere en oudere, ervaren en ook minder ervaren leden. Heb geduld met nieuwkomers. Centraal staat het delen van kennis en ervaringen.

1.5 Spammen (veel berichten plaatsen met weinig inhoud of vaak hetzelfde herhalen), flooden (overdreven herhalen, veel smilies of leestekens gebruiken) en trollen (het uitlokken van voorspelbare reacties door provocatie) zijn niet toegestaan, en worden beantwoord met het tijdelijk of permanent beperken van deelname tot een bepaald aantal berichten per dag.

1.6 Blijf zoveel mogelijk bij het onderwerp ("on topic") en kaap geen onderwerp van een ander forumlid.

1.7 Nieuwe onderwerpen moeten in het juiste forumonderdeel worden geplaatst, kijk dus even waar je bericht het beste in thuis hoort.

1.8 Taal: er is een Nederlandstalig en Engeltalig forum, waarin respectievelijk het Nederlands en het Engels de voertaal zijn.

1.9 Het publieke karakter en brede toegankelijkheid van het forum biedt vele voordelen, maar houdt ook in dat geplaatste informatie voor een breed publiek toegankelijk wordt. Hou hier rekening mee bij het plaatsen van berichten.

1.10 In geval van conflictsituaties tussen forumleden is het mogelijk alle betrokkenen, ongeacht of ze wel of niet aanleiding hebben gegeven tot het conflict, tijdelijk geblokkeerd worden tot het conflict naar tevredenheid van het beheer is opgelost.

1.11 Het plaatsen van racistisch of  discriminerend materiaal, vloeken, intimidatie, manipulatie, schelden, agressief en onwelvoeglijk taalgebruik, onsmakelijk, gewelddadig of schokkend materiaal, pornografisch of erotisch getint materiaal, of iemands privégegevens, is verboden.

 

TIPS

Voordat je een nieuwe topic opent, kijk eerst of er al een vergelijkbaar topic bestaat. Gebruik de zoekfunctie van het forum alvorens een topic te starten.

Voorzie een duidelijke titel voor je onderwerp. Een titel als “Akkervondst Eifel: crinoïde?” zal meer bekeken worden en sneller feedback krijgen als een zoveelste “Wat is dit?”.

Het is aan te raden een bericht nog eens na te lezen alvorens het te plaatsen.

Neem de tijd om een bericht grondig uit te werken en geef anderen de tijd om te reageren. Hoe duidelijker de vraag of een antwoord, hoe beter.

Indien je de quote-functie gebruikt, gebruik dan alleen het zinsdeel dat je wilt gebruiken en quote niet het hele bericht. Indien je de quote-functie  gebruikt, zet dan je tekst onder het gequote bericht en niet er tussen.

Plaats geen twee berichten achter elkaar, gebruik de edit-knop om je eerste bericht te wijzigen.

Vermeld bij het aanhalen van teksten of anderszins copyrighted materiaal de bron; of plaats een link naar het desbetreffende materiaal indien dit online staat.

Het is niet wijs e-mailadressen voluit in berichten te zetten, omdat deze dan door spambots gelezen kunnen worden. Schrijf dus niet "forumlid@adres.com" maar liever iets als "forumlid (at) adres (puntje) com" of "xxforumlidxx@xxadres.com (zonder x)". Als je een email adres of contactgegevens wilt doorgeven aan iemand, verwijs dan naar jouw profiel of stuur zelf een mail.

Bij het vaststellen van overtredingen op de forumregels worden forumleden verzocht niet zelf in te grijpen, maar de beheerders hierover aan te spreken via e-mail voorzien van een link naar het topic en een korte toelichting van het probleem. Zij doen het nodige om overtredingen en problemen op te lossen.

 

Registratie

2.1 Geef bij het registreren de juiste voor,- en achternaam, en een werkend e-mailadres op (dit is enkel zichtbaar voor andere forumleden): het is niet toegestaan om te proberen anoniem of met een valse naam berichten te plaatsen, zulke profielen kunnen worden verwijderd.

2.2 Het is niet toegelaten meerdere profielen te gebruiken. Dubbele profielen kunnen worden verwijderd.

2.3 Belangrijk! Door je te registreren verklaar je akkoord te gaan met de regels.

Afbeeldingen

3.1 Het is niet toegestaan andere afbeeldingen dan van fossielen, gesteenten, mineralen en aanverwante aan paleontologie gerelateerde onderwerpen, gebeurtenissen, materieel of personen te plaatsen (met uitzondering van het onderdeel “off-topic”).

3.2 Afbeeldingen moeten scherp en duidelijk zijn. Fotografeer indien mogelijk de vondst onder enkele verschillende hoeken. Voorzie de foto van een maataanduiding als de schaal van belang is. Onduidelijke of onscherpe foto's voegen niets toe en kunnen door de beheerders van het forum worden verwijderd. Voor een handleiding fotograferen van fossielen, raadpleeg de Fotografie Pagina.

3.3 In het onderdeel "Mijn Verzameling" mogen alleen afbeeldingen van stukken uit de eigen collectie worden geplaatst.

3.4 Plaats bij voorkeur foto's die je zelf genomen hebt. Respecteer het copyright van anderen.

Specifieke regels: onderdeel ‘Vindplaatsen’

4.1 Vanwege het publieke karakter van het forum en de mogelijke kwetsbaarheid of gevoeligheid van veel vindplaatsen is het niet zonder meer toegestaan om detailbeschrijvingen en/of coördinaten van vindplaatsen rechtstreeks op het forum te zetten. Vermijd de expliciete vermelding van namen van kwetsbare vindplaatsen. Bij twijfel kan gemaild worden het beheerdersteam, en kan detailinformatie enkel in samenspraak na evaluatie op de vindplaatsenpagina worden gezet.

4.2 Het onderdeel ‘vindplaatsen’ is alleen toegankelijk voor actieve leden.

Specifieke regels: onderdeel ‘Determinatie’

5.1 In het bijzonder voor dit onderdeel is een goede voorbereiding bij het plaatsen van een nieuw onderwerp essentieel: voorzie het onderwerp van een zinvolle titel, enkele duidelijke foto’s en een goede omschrijving.

TIP

Indien je al wat opzoekwerk achter de rug hebt, geef dit dan duidelijk mee: aan welke mogelijke determinaties heb je gedacht, welke literatuur heb je geraadpleegd, welke denkpistes heb je reeds kunnen uitsluiten en op basis van welke argumenten heb je dit gedaan. 

 

Specifieke regels: onderdeel ‘Vraag en Aanbod’

6.1 Het forumonderdeel "Vraag & Aanbod" is enkel bedoeld om contacten te leggen voor ruil of verkoop van fossielen, gesteenten, mineralen of aanverwant geologisch materiaal, in het bijzonder deze die als doel hebben de eigen collectie te vervolledigen.

6.2 Hoewel ze als vergelijkingsmateriaal onder ‘aanverwanten’ kunnen vallen, worden advertenties voor transacties van recent dierlijk materiaal van welke aard ook, op deze website niet toegestaan (hieronder vallen onder meer haaienkaakjes, huiden, schelpen en koralen).

6.3 Commerciële advertenties zijn niet toegestaan. Hieronder verstaan we zowel alle advertenties van professionele handelaars, als deze advertenties, waarin duidelijk het geldgewin of de winstmaximalisatie centraal staat.

6.4 Het organiseren van een publieke bieding / verkoop per opbod is niet toegestaan. Als uitzondering op deze regel gelden veilingen voor goede doelen. Neem alvorens hier aan te beginnen eerst contact op met de beheerders.

6.5 De beheerders van de site kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor mislukte of oneerlijke transacties.

6.6 We vragen aan minderjarige forumleden om enkel deel te nemen aan transacties (zowel vraag als aanbod) met medeweten en akkoord van ouders of voogd.

Disclaimer

7.1 De beheerders van de site kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van de berichten op het forum.

7.2 De beheerders behouden zich het recht voor om beheersacties te ondernemen of berichten te verwijderen van het forum zonder hierover toelichting te hoeven geven.

7.3 De beheerders behouden zich het recht voor om bij grote uitzondering af te wijken van de regels indien ze dit wenselijk achten.

7.4 Gebruikers die de regels overtreden kunnen tijdelijk of permanent worden gelimiteerd, geblokkeerd of verwijderd!

Zie ook de Help pagina met tips voor gebruik van deze website.

 

Het Fossiel.net Team


Heb je aanvullingen op deze tekst? Neem dan contact op met het Fossiel.net Team.