HOME Artikelen Literatuur
Facebook Fossiel.net In English In het Nederlands

Mededeling


Bouw mee aan Fossiel.net!
Hoe kan ik helpen?

Doneren

Wij zijn geheel afhankelijk van donaties. Daarom vragen wij onze gebruikers ons te helpen.

Populairste Artikelen

GeorockhopLiteratuur

Literatuur is een vlag die vele ladingen dekt. Enerzijds kan het verwijzen naar algemene boeken en artikelen over fossielen, anderzijds kan het verwijzen naar de zgn. peer-reviewed wetenschappelijke publicaties. Tussen beide categorieën vind je nog de zgn. 'grijze literatuur', die zijn artikelen met een ernstig wetenschappelijk karakter die niet zijn gepubliceerd in een peer-reviewed tijdschrift. Denk bijvoorbeeld aan de tijdschriften die worden uitgegeven door een geologische vereniging. Op deze pagina komen alle vormen aan bod: onder 'Wetenschappelijke literatuur' kan je uitleg vinden over peer-reviewed wetenschappelijke literatuur. In 'Populair-wetenschappelijke literatuur' wordt een overzicht gegeven van enkele toegankelijke basiswerken -voornamelijk boeken- die wij kunnen aanbevelen. Tot slot volgt een overzicht van literatuurlijsten per locatie. Deze bevat zowel wetenschappelijke als populair-wetenschappelijke literatuur. 

Als je Gewoon- of Seniorlid bent dan kun je zelf literatuur over specifieke vindplaatsen toevoegen. Log in, en ga naar de pagina Literatuur Melden. Aanvullingen en suggesties voor populair-wetenschappelijke boeken kun je mailen naar: info@fossiel.net

 

Wetenschappelijke literatuur

Wil je op de hoogte zijn van de laatste stand van zaken is het vaak nodig om de meest recente wetenschappelijke literatuur te raadplegen. Dit vormt voor de amateur vaak een praktisch probleem, want deze literatuur is niet altijd even toegankelijk en doorgaans erg duur. Bovendien is de kennis -zelfs over één bepaalde soortengroep- verspreid over tal van artikels uit uiteenlopende wetenschappelijke tijdschiften. Een lidmaatschap van een wetenschappelijke bibliotheek kan soms een oplossing bieden, maar controleer eerst of de bibliotheek een abonnement om de tijdschriften heeft die jou interesseren. Vaak hebben natuurhistorische musea een abonnment op de meest relevante paleontologische en geologische vakbladen, en de mogelijkheid tot het nemen van kopies in hun bibliotheek. Er bestaan verschillende online databanken met zoekmachines waarmee je specifiek naar wetenschappelijke literatuur kan zoeken. Voor het gebruik van sommigen is een abonnement of associatie met een geabonneerde instelling vereist (vb. ISI Web of Knowledge), en deze zijn voor de leek niet vlot toegankelijk. Anderen (vb. ScienceDirect) laten wel zoekopdrachten in de databse toe. Zo kan je alvast van de meeste artikels in de database de samenvatting of abstract lezen. Veruit één van de meest toegankelijke en krachtige zoekmachines voor wetenschappelijke publicaties is Google Scholar.

Een doorgedreven commercialisering van wetenschappelijke literatuur door enkele uitgevers ligt aan de basis van de beperkte toegankelijkheid en hoge prijzen. Momenteel vindt een kentering plaats en wordt literatuur steeds vaker vrij verkrijgbaar gemaakt in zgn. open access journals.

 

Populair-wetenschappelijke literatuur

Verzamelen en Prepareren

Algemeen Geologie

Algemeen Paleontologie

Recreatief determineren

Dinosauriërs Algemeen

Haaientanden Algemeen

Ammonieten Algemeen

Brachiopoden Algemeen

Trilobieten Algemeen


Heb je aanvullingen op deze tekst? Neem dan contact op met het Fossiel.net Team.