HOME Artikelen De opkomst en ondergang van de dinosaurus: een dino-meesterwerk
Facebook Fossiel.net In English In het Nederlands

Mededeling


Bouw mee aan Fossiel.net!
Hoe kan ik helpen?

Doneren

Wij zijn geheel afhankelijk van donaties. Daarom vragen wij onze gebruikers ons te helpen.

Populairste Artikelen

GeorockhopDe opkomst en ondergang van de dinosaurus: een dino-meesterwerk

Deze herfst is het boek De opkomst en ondergang van de dinosaurus van paleontoloog Steve Brusatte in het Nederlands uitgebracht. Dit boek is werkelijk zo compleet als de titel doet vermoeden: van het ontstaan van de eerste dinosaurusachtigen, kleine onderdeurtjes in een vijandige wereld, tot en met de veelbesproken ondergang van de indrukwekkende reuzen die daaruit ontstonden. Een dino-meesterwerk.

door Johan Vellekoop - woensdag 19 december 2018

In zijn boek gaat Brusatte uitvoerig in op de opmars, verspreiding en heerschappij van de dinosauriërs, waarbij de invloed van verschuivende continenten, massale vulkaanuitbarstingen en de concurrentiestrijd met andere reptielen een cruciale rol gespeeld heeft. De grote vleesetende dino's, ultieme toppredatoren als Allosaurus, Carcharodontosaurus en natuurlijk de onbetwiste koning der dinosauriërs, Tyrannosaurus rex, komen uitgebreid aan bod. Speciale aandacht besteedt Brusatte ook aan de relatie tussen de dinosauriërs en de hedendaagse vogels, waarbij hij op sublieme wijze uiteenzet dat onze moderne vogels niet zozeer uit de dinosauriërs zijn ontstaan, maar dinosauriërs zijn. Uiteindelijk bespreekt hij met een gepast gevoel voor drama hoe de heerschappij van de dinosauriërs met een grote knal eindigde, kort zinspelend op de lessen die wij mensen daaruit zouden kunnen trekken.

Brusatte put voor zijn boek uit zijn persoonlijke ervaringen, opgedaan gedurende vele jaren toegewijd onderzoek, en komt met grappige, aansprekende en bijzondere anekdotes, over het veldwerk dat hij deed, de musea die hij bezocht en de bijzondere personen die hij daarbij ontmoette. Deze inslag maakt het een persoonlijk verhaal, waarin de lezer meegenomen wordt achter de schermen van zowel historisch als hedendaags paleontologisch onderzoek. Er komt een lange lijst aan internationale paleontologen van over de hele wereld voorbij, die elk hun eigen steentje bijdragen. Als relatief jonge wetenschapper met een glansrijke carrière in het internationaal paleontologisch onderzoek, verwerkt hij ook de meest recente wetenschappelijke inzichten in zijn boek, wat het tot een uiterst actueel werk maakt. Waar populair-wetenschappelijke boeken vaak óf irritant overgesimplificeerd zijn, óf in droge kost verzanden, weet Brussate van begin tot eind te boeien, zonder daarbij de wetenschappelijke kant van het verhaal kracht aan te doen. Hier en daar permitteert hij zich enige artistieke vrijheid, bijvoorbeeld als hij de ramp aan het eind van het Krijttijdperk vanuit het perspectief van de dinosauriërs beschrijft, maar zelfs daarin blijft hij zich baseren op tastbare bewijzen en wetenschappelijk onderbouwde argumenten. De combinatie van persoonlijke verhalen en op begrijpelijke manier gebrachte wetenschappelijke achtergrond maakt dit boek tot een verhelderend meesterwerk. Een van de beste dinosaurusboeken van deze tijd. De kleine foutjes van de vertaler, die hier en daar op te merken zijn, zien we met liefde over het hoofd, want de aanstekelijke stijl van Brusatte maakt alles goed. Verplichte kost voor iedereen met een interesse in het rijk van de dinosauriërs.


Heb je aanvullingen op deze tekst? Neem dan contact op met het Fossiel.net Team.