HOME Artikelen Wat te doen met een verzameling bij overlijden
Facebook Fossiel.net In English In het Nederlands

Mededeling


Bouw mee aan Fossiel.net!
Hoe kan ik helpen?

Doneren

Wij zijn geheel afhankelijk van donaties. Daarom vragen wij onze gebruikers ons te helpen.

Populairste Artikelen

GeorockhopWat te doen met een verzameling bij overlijden

Het komt helaas nog al te vaak voor dat mooie en/of grote verzamelingen fossielen, mineralen of gesteenten waar de verzamelaar erg veel tijd in heeft gestoken bij het afval terecht komen na zijn overlijden. Het is belangrijk dat je als verzamelaar zelf tijdens het leven bepaald wat er bij overlijden met de verzameling moet gebeuren. Wellicht wil je de verzameling overdoen aan een familielid of andere verzamelaar die met de verzameling verder kan gaan? Bij een omvangrijke of waardevolle verzameling is het verstandig dit ook in een testament vast te leggen.

Verzamelaars: leg vast en bespreek met je omgeving wat er later met je verzameling moet gebeuren.

Wat te doen met een geërfde verzameling?
Vaak is helaas echter niet bekend wat de verzamelaar gewild heeft. Erfgenamen weten niet wat er met een verzameling moet gebeuren. Wordt de verzameling verkocht? Of kan deze beter naar een museum?

Museum
In een museum wordt meestal niet de hele verzameling bijeen gehouden, tenzij de gehele verzameling grote wetenschappelijke waarde heeft. Dat wil zeggen dat het bijzondere stukken zijn, qua soorten, danwel qua vindplaats of historie. Een museum heeft weinig belang bij stukken waar ze er al veel te veel van hebben. Bij elk stuk horen ook gegevens bekend te zijn van in ieder geval de vindplaats. Als dat laatste niet het geval is heeft de verzameling voor musea geen waarde. Musea hebben vaak geen of een zeer beperkt budget voor aankopen. Aanwinsten gebeuren vaak door middel van schenkingen.

Verkoop of schenken
Een andere mogelijkheid is om een verzameling te verkopen of weg te geven aan iemand die verder wil met de verzameling. Bij verkoop is belangrijk is dat eerst iemand die verstand heeft van de stukken de waarde kan inschatten. Verkoop kan bijvoorbeeld via een geologische vereniging waarvan de verzamelaar lid van was. Een andere mogelijkheid is te verkopen via een forum voor verzamelaars. Ook kan men bij omvangrijke verzamelingen een veilinghuis inschakelen.

Wat nu?
Fossiel.net is bereid (kosteloos) te adviseren wat de mogelijkheden zijn met de verzameling fossielen, mineralen en gesteenten. Onze drijfveer hierbij is dat we graag willen dat de stukken op de juiste plek terecht komen. We willen voorkomen dat belangrijke stukken voor altijd verdwijnen. Wij kunnen u indien nodig doorverwijzen naar andere instanties. Stuurt u hiervoor wat gegevens over de omvang van de verzameling vergezeld van één of meerdere foto's naar onderstaand email adres.


Heb je aanvullingen op deze tekst? Neem dan contact op met het Fossiel.net Team.