HOME Artikelen Zwerfsteen
Facebook Fossiel.net In English In het Nederlands

Mededeling


Bouw mee aan Fossiel.net!
Hoe kan ik helpen?

Paleotime-NL 2020

Op 12 maart heeft de Nederlandse overheid besloten dat in heel Nederland alle evenementen met meer dan 100 bezoekers moeten worden afgelast. Dit betekent dat wij als organisatie van PaleoTime-NL genoodzaakt zijn om ons evenement af te gelasten. PaleoTime-NL 2020 gaat niet door.

Klik hier voor meer informatie

Doneren

Wij zijn geheel afhankelijk van donaties. Daarom vragen wij onze gebruikers ons te helpen.

Populairste Artikelen

GeorockhopZwerfsteen

Zwerfstenen zijn stenen die door landijs of gletsjers zijn vervoerd. De vaak over honderden kilometers vervoerde stenen zijn meestal flink afgerond tijdens het transport. In de noordelijke helft van Europa, Rusland en in Canada worden veel zwerfstenen aangetroffen in gebieden waar in het Kwartair tijdperk landijs heeft gelegen tijdens één van de laatste ijstijden (Saalien of Weichselien). De zwerfstenen worden veel in keileemafzettingen aangetroffen.

In het noorden van Europa zijn grote zwerfstenen in de prehistorie vaak gebruikt door de bevolking om grafmonumenten te bouwen zoals de hunnebedden. Het voorkomen van bepaalde soorten zwerfstenen waarvan de oorsprong bekend is kan helpen bij het reconstrueren van de ijsbewegingen in de ijstijden.

Zwerfstenen zijn niet alleen door landijs vervoerd, maar kunnen ook door afgebroken ijsbergen vervoerd zijn over smeltwatermeren, of zelfs zeeën en oceanen. Bij het smelten van de ijsbergen zonken de zwerfstenen naar de bodem.


Deze zwerfstenen zijn naar boven gekomen in een zandgroeve in Emmen. De stenen zijn afgerond door het landijs. Foto: Tom Koops


Heb je aanvullingen op deze tekst? Neem dan contact op met het Fossiel.net Team.