HOME Artikelen Bioturbatie
Facebook Fossiel.net In English In het Nederlands

Mededeling


Bouw mee aan Fossiel.net!
Hoe kan ik helpen?

Doneren

Wij zijn geheel afhankelijk van donaties. Daarom vragen wij onze gebruikers ons te helpen.

Populairste Artikelen

GeorockhopBioturbatie

Bioturbatie is het proces dat de oorspronkelijke gelaagdheid van sedimenten wordt verstoord door gravende organismen. Zo kunnen allerlei soorten wormen en pieren, krabben of gravende zee-egels een sediment behoorlijk omwoelen. Oorspronkelijke gelaagdheid, sortering van korrelgroottes of sedimentaire structuren als scheve gelaagdheid worden dan verstoord. Als je bioturbatie in een sediment tegenkomt dan weet je dat er geen anoxische (zuurstofloze) condities heersten.

In gesteentelagen kom je relatief vaak sporen tegen van bioturbatie zoals graafgangen van diverse organismen. Vaak is niet bekend welk organismen de bioturbatie heeft veroorzaakt omdat deze vaak niet fossiel worden gevonden. Als er heel veel bioturbatie in een pakket sediment heeft plaatsgevonden ontstaan een homogeen pakket waarin de individuele graafsporen niet meer herkenbaar zijn. Maar bij een ongesorteerd pakket gesteente zonder sedimentare structuren of fijne gelaagdheid gaat het vaak om een sterk gebioturbeerd pakket.


Heb je aanvullingen op deze tekst? Neem dan contact op met het Fossiel.net Team.