HOME Artikelen Eolische afzetting
Facebook Fossiel.net In English In het Nederlands

Mededeling


Bouw mee aan Fossiel.net!
Hoe kan ik helpen?

Doneren

Wij zijn geheel afhankelijk van donaties. Daarom vragen wij onze gebruikers ons te helpen.

Populairste Artikelen

GeorockhopEolische afzetting

Eolische afzettingen zijn afgezet door de wind. Door de wind kan erosie plaatsvinden. Op andere plekken wordt het materiaal dan weer afgezet. Hierdoor ontstaan duinen, dekzand en löss. Door de slijtende werking van de vliegende zandkorrels kan slijtage door winderosie ontstaan aan rotsen en stenen. Bij een redelijk stabiele preferente windrichting kunnen zogenaamde windkanters ontstaan.

In de laatste ijstijd zijn er in Noord Europa op grote schaal windafzettingen afgezet. De Noordzee lag droog en was een soort toendra. Materiaal uit dit gebied werd over Noord Europa verspreid. Dichtbij het Noordzeegebied in de vorm van dekzand, verder weg in de vorm van löss.


Heb je aanvullingen op deze tekst? Neem dan contact op met het Fossiel.net Team.