Facebook Fossiel.net In English In het Nederlands

Mededeling


Bouw mee aan Fossiel.net!
Hoe kan ik helpen?

Doneren

Wij zijn geheel afhankelijk van donaties. Daarom vragen wij onze gebruikers ons te helpen.

Populairste Artikelen

GeorockhopSoort

In de wetenschappelijke naamgeving van organismen wordt onderscheid gemaakt tussen groepen organismen op basis van hum kenmerken. De mens heeft bijvoorbeeld als naam Homo sapiens Hiervan is Homo het genus en sapiens de soort. De soort wordt altijd met een kleine letter geschreven.

Het is het enige taxonomische niveau dat op een min of meer tastbare manier kan gedefinieerd worden. Zo wordt het soortsbegrip ook wel omschreven als een groep van individuen die onderling vruchtbare nakomelingen kunnen voortbrengen. Maar ook hier is een gradiënt te zien, met 'soorten' die onderling wel nog kunnen kruisen, maar dan wel individuen met een verminderde vruchtbaarheid of onvruchtbaarheid voortbrengen. Tal van vormen van hybridisatie zijn mogelijk, zodat ook het soortsbegrip noodzakelijkerwijs voorzien is van arbitraire afbakeningen

Binnen het niveau van soort wordt nog verder onderverdeel in subsoorten en varieteiten (aangeduid met var.).

 

Zie de speciale pagina over Wetenschappelijke naamgeving voor meer informatie.


Heb je aanvullingen op deze tekst? Neem dan contact op met het Fossiel.net Team.