HOME Artikelen Natuurlijke selectie
Facebook Fossiel.net In English In het Nederlands

Mededeling


Bouw mee aan Fossiel.net!
Hoe kan ik helpen?

Doneren

Wij zijn geheel afhankelijk van donaties. Daarom vragen wij onze gebruikers ons te helpen.

Populairste Artikelen

GeorockhopNatuurlijke selectie

Natuurlijke selectie is een natuurlijk proces dat een hoofdrol speelt in de evolutie van soorten. Binnen een populatie is er altijd een mate van diversiteit in de genen, en dus ook in de morfologie van individuen. Individuen van organismen die beter in hun omgeving kunnen overleven hebben een grotere kans zich voort te planten. De eigenschappen van dit individu kunnen zich zo verspreiden binnen de populatie en uiteindelijk de soort veranderen.


Heb je aanvullingen op deze tekst? Neem dan contact op met het Fossiel.net Team.