Facebook Fossiel.net In English In het Nederlands

Mededeling


Bouw mee aan Fossiel.net!
Hoe kan ik helpen?

Doneren

Wij zijn geheel afhankelijk van donaties. Daarom vragen wij onze gebruikers ons te helpen.

Populairste Artikelen

GeorockhopErosie

Erosie is het afslijten van het aardoppervlak. De meeste erosie komt door werking van de wind (eolisch), door stromend water (regen, rivieren, zeestromen, golfslag etc.) en door werking van ijs (vriezen/dooien, gletsjers, ijskappen). Zeldzamer is bijvoorbeeld erosie door vulkanisme of aardverschuivingen. Erosie is iets anders dan verwering. Bij verwering wordt er namelijk geen materiaal verplaatst.

Door erosieprocessen ontstaan allerlei geomorfologische structuren. Denk bijvoorbeeld aan rivierdalen, gletsjerdalen en duinen.


Schoolvoorbeeld van erosie door regenwater. Het zachte sediment wordt gemakkelijk geërodeerd. Dit soort badland-erosie komt voornamelijk voor in droge gebieden met weinig begroeiing. Taroudant, Marokko. Foto: Herman Zevenberg


Heb je aanvullingen op deze tekst? Neem dan contact op met het Fossiel.net Team.