Facebook Fossiel.net In English In het Nederlands

Mededeling


Bouw mee aan Fossiel.net!
Hoe kan ik helpen?

Doneren

Wij zijn geheel afhankelijk van donaties. Daarom vragen wij onze gebruikers ons te helpen.

Populairste Artikelen

GeorockhopBodem

Bodem in de zin van bodemkunde is de bovenste laag aarde die beïnvloed word door plantenwortels. Hierdoor kunnen diverse bodemstructuren ontstaan, afhankelijk van de begroeiing en het klimaat. Door bodemvormende processen kunnen horizonten ontstaan door bijvoorbeeld inspoeling van organisch materiaal. Ook diverse natuurlijke chemische verweringsprocessen spelen een rol in de bodemvorming. Het vormen van een herkenbaar bodemprofiel in een sediment duurt (op zijn minst) honderden jaren.

Een bekende soort bodem is de podzol die voorkomt in zandgronden in een gematigd klimaat. Een podzolbodem is te herkennen aan een toplaag van humusrijke grond, daaronder een bleekgrijze uitspoelingslaag waar zich weinig organisch materiaal in bevind en daaronder een donkere inspoelingslaag waar zich organisch materiaal heeft opgehoopt. Onderop ligt het oorspronkelijke onverstoorde sediment.

In andere klimaten komen andere soorten bodems voor. Arctische toendracondities leiden tot andere soort bodems dan bijvoorbeeld een tropisch klimaat.

Er zijn ook fossiele bodems bekend uit oudere geologische tijdperken. Hierbij is een bodem later begraven geraakt door nieuw sediment.


Heb je aanvullingen op deze tekst? Neem dan contact op met het Fossiel.net Team.