paleontica-logo
Dit artikel moet gereviewd worden. Het kan daarom zijn dat de inhoud en/of de opmaak niet juist zijn.

 

Erts

Erts is een gesteente dat economisch winbare hoeveelheden van een bepaalde delfstof bevat. Zo kan bijvoorbeeld gesteente dat genoeg Hematiet bevat ijzererts zijn. Meestal gaat het om relatief kleine hoeveelheden delfstof ten opzichte van het totale gesteente. Grote hoeveelheden afvalgesteente blijft vaak achter, wat tot behoorlijke milieuproblemen kan leiden.

Bepaalde mineralen en metalen kunnen zich onder bepaalde omstandigheden ophopen waardoor een ertsvoorkomen kan ontstaan. Dat kan gebeuren door vulkanisme, door sortering van materiaal bij erosie en afzetting,of door neerslag van bepaalde opgeloste stoffen uit grondwater.

Uit ertsen worden bijvoorbeeld de metalen ijzer, tin, lood,nikkel en goud gewonnen. Maar ook zouten, kwarts of fosfaat.


Een ertsmijn in noord Albanië. Foto: Herman Zevenberg

Feedback

Mist er iets op deze pagina? Of klopt er iets aan de tekst? Meld het ons.

Doneer

Wij zijn geheel afhankelijk van donaties. Daarom vragen wij onze gebruikers ons te helpen.

0.0%
Percentage van ons maanddoel gehaald deze maand

 Ik wil meer weten

Geo Kalender

Adv. GeoRockShop