paleontica-logo

 

Fossielen

Herman inspecteert een ontsluiting

De eerste vraag: wat zijn fossielen? Fossielen zijn restanten van organismen of sporen van activiteit van organismen die vroeger geleefd hebben, en als versteende vorm bewaard gebleven zijn. Te denken valt bijvoorbeeld aan een skelet of schelp. Ook Ichnofossielen (sporenfossielen) worden tot de fossielen gerekend. Dit zijn bijvoorbeeld afdrukken, graafsporen, en dergelijke. Deze sporen geven ons ook concrete aanwijzingen over het leven en gedrag van het organisme dat ze gemaakt heeft. Als fossielenverzamelaar verzamel je in essentie sporen van leven. Alle specimens die opgegraven worden, vertellen hun verhaal binnen een groter verhaal, en dat verhaal is ongemeen boeiend. De specialistische wetenschap die zich bezighoudt met de studie van fossielen heet paleontologie, het kan beschouwd worden als het raakvlak tussen geologie en biologie.

Het verzamelen van fossielen kan een erg leerzame en veelzijdige hobby zijn. De kans is groot dat je in de loop van je activiteiten als amateurpaleontoloog in aanraking komt met vele aspecten die komen kijken bij het verzamelen en bestuderen van fossielen:

Je leert veldwerktechnieken, op het terrein, in de natuur, niet zelden in afgelegen locaties en verre landen. Je snuistert in de literatuur en zoekt wetenschappelijke info op. Je werkt met optica, mechanische en chemische preparatie in het lab. Je komt in aanraking met de fraaie en minder fraaie kanten van de vrije markteconomie. Je wordt geconfronteerd met de uitdagingen van het collectiebeheer. Als je het goed aanpakt, kan je als amateur een brug slaan naar de wetenschappelijke wereld en bijdragen aan de kennis over de ontstaansgeschiedenis van het leven op aarde.

Paleontica is een online platform dat zich richt op iedereen die op één of andere manier met fossielen bezig is, maar het profileert zich vooral als een basisplatform voor de beginnende en gevorderde amateurpaleontoloog. De website biedt een schat van basisinformatie aan, via webpagina’s, artikels en interactieve databanken. Daarnaast biedt het forum een discussieplatform waarop mensen op een publieke manier met elkaar in contact kunnen komen, mensen kunnen meelezen of participeren in discussies, of gewoon genieten van zoekverslagen en foto's. Maar minstens even belangrijk is wat zich achter de schermen afspeelt. Het afgelopen decennium heeft het platform bijgedragen tot het vormen van netwerken waarbinnen mensen de weg vinden naar informatie, vindplaatsen, musea en verenigingen, en dit vooral samen doen.

Feedback

Mist er iets op deze pagina? Of klopt er iets aan de tekst? Meld het ons.

Doneer

Wij zijn geheel afhankelijk van donaties. Daarom vragen wij onze gebruikers ons te helpen.

0.0%
Percentage van ons maanddoel gehaald deze maand

 Ik wil meer weten

Geo Kalender

Adv. GeoRockShop