paleontica-logo

 

Vervalsingen: trilobieten

Het doel van de artikelenreeks ''vervalsingen' is om aan de hand van concrete voorbeelden een aantal aandachtspunten mee te geven voor het herkennen van vervalsingen. Dit overzicht is geenszins volledig en kan fouten bevatten. Wees steeds kritisch bij het aankopen van fossielen. In dit artikel worden bijkomende voorbeelden gegeven van vervalsingen aan trilobieten.

door Frederik Lerouge

 

Voorbeeld 1. Phacopide, replica

De volgende 'trilobiet' is wellicht een totaalvervalsing. Belangrijke punten zijn hier het ontbreken van de juiste textuur en de details die je normaal op de schaal aantreft (kleine pukkeltjes, facetten in de ogen), en een onnatuurlijke glans. De krassen in de steen staan wat willekeurig en niet zoals echte preparatiekrassen zouden staan. Bovendien tel je 8 (of 9, erg duidelijk is het niet) segmenten en dat is te weinig voor een Phacopina als deze, die zou er 11 moeten tellen. De morfologie van het pygidium klopt totaal niet, dat is nog één van de duidelijkste kenmerken aan deze vervalsing. Centraal op het tweede en derde segment lijkt een stuk schaal te mankeren. Dit kan erop wijzen dat voor dit deel toch gewerkt is met een aantal echte segmenten. Het kan ook zijn dat het origineel waar deze vervalsing deels op gebaseerd is, op die plek wat schaal miste.

 'Phacopide', wellicht een totaalvervalsing.

Voorbeeld 2. Koneprusia, gereconstrueerd

De onderstaande trilobiet is een interessante vervalsing. De trilobiet zelf, zo te zien een Koneprusia, is grotendeels authentiek. De stekels die aan de zijkant uitsteken, alsook de stekel op de occipitale ring, lijken ook authentiek, als is de laatste wel goed beschadigd bij de preparatie (wat een indicatie kan zijn voor authenticiteit). De dorsale stekels zijn echter volledig artificieel, let op het duidelijke kleur- en textuurverschil. 

 Koneprusia, grotendeels authentiek, maar de rugstekels zijn volledig vals

Voorbeeld 3. Koneprusia, gereconstrueerd

Bij deze trilobiet is de preparator geconfronteerd geweest met een ontbrekende linker vrije wang of librigena. Dit is iets wat relatief vaak voorkomt. In dit geval is de ontbrekende librigena gereconstrueerd door de matrix vorm te geven en vervolgens bij te kleuren. De reconstructie (rechts op de foto) is gemakkelijk te zien aan het ontbreken van anatomische details en de kleurafwijking. Ook de bijhorende genale stekel is gereconstrueerd. De rest van de trilobiet is authentiek.

Koneprusia met gereconstrueerde linker librigena (rechts op deze foto)

Voorbeeld 4. Paradoxides, replica

Bij twijfel kan je altijd segmenten tellen, zoals onderstaande trilobiet aantoont. Niet enkel het aantal segmenten moet kloppen, ook verschillen in aantal segementen tussen de linker- en rechterhelft zouden niet mogen voorkomen, tenzij bij pathologische specimens. Hoewel je zou denken dat dit laatste iets is waar vervalsers zelf alert voor zouden zijn, het komt verbluffend vaak voor en is een echte weggever. De onderstaande trilobiet is wellicht een totaalvervalsing. Merk ook op dat de preparatiesporen hier overdreven repetitief zijn, opnieuw ongeloofwaardig.

Deze 'trilobiet' heeft niet even veel segmenten rechts en links

Voorbeeld 5. 'Elvis', kunstwerk

Het onderstaande voorbeeld is opnieuw een totaalvervalsing, en een kunstwerk. De meest opvallende indicaties hier zijn het gebrek aan anatomisch detail, de mortelachtige textuur van de 'schaal', de aanwezigheid van luchtbellen, en de onsamenhangende krassen rondom het fossiel.

Deze trilobiet is een kunstwerk.

Voorbeeld 6. 'Plasticalymene', gemonteerd/gemanipuleerd

Deze trilobiet bestaat deels uit authentieke onderdelen, maar men is wel erg creatief aan de slag gegaan om ze verder te 'reconstrueren'. Het thoracopygidium, ofwel de segmenten en het staartstuk, lijken -op de pleurale stekels na- authentiek en behoren wellicht tot Flexicalymene ouzregui. Ook de glabella lijkt mogelijk authentiek maar behoort tot een ander genus. De overige onderdelen, ogen, librigena, genale en pleurale stekels, zijn gesculpteerd. 

'Plasticalymene', een mooi voorbeeld van manipulatie

Feedback

Mist er iets op deze pagina? Of klopt er iets aan de tekst? Meld het ons.

Doneer

Wij zijn geheel afhankelijk van donaties. Daarom vragen wij onze gebruikers ons te helpen.

0.0%
Percentage van ons maanddoel gehaald deze maand

 Ik wil meer weten

Geo Kalender

Adv. GeoRockShop